เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสรรชัย เกิดวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปุณณดา หงวนตัด
นายช่างสำรวจชำนาญงาน