เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ส่งมอบบ้านผู้เปราะบางฯ หมู่ที่ 6 "โครงการสร้างบ้านผู้เปราะบาง ถวายเป็นพระราช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" พชอ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี