เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลวังหว้า