เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
เทศบาลตำบลวังหว้า มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ