เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กิจกรรมไหว้พระทำบุญของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก