เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2567