เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ บริเวณ สามแยกดอนกระต่าย. หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า