เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก