เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ประสานขอรับการสนับสนุนรถสามล้อโยก จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ดำเนินการมอบรถสามล้อโยก ให้กับคนพิการที่มีความต้องการรถสามล้อโยก ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว