เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอศรีประจันต์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเกาะ ม.5 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี