เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลวังหว้า วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 3