เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก