หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้าสมัยสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี2564
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

 
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

 
กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหว้า โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหว้าและพนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 
เทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2563

 
ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 
พิธีมอบประกาศนียบัตร แม่ดีเด่น
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562

 
มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติราชการดีเด่นแก่พนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 
มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติราชการดีเด่นแก่พนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 
การประชุมประชาคมตำบลวังหว้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ร่วมกันสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดดงขี้เหล็ก และวัดเกาะ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันและกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนวัดเกาะ หมู่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

 
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนบ้านคลองชะโด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563