หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
ภาพกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565

 
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษนักเรียน"Wangwa Football Academy" โดยทางเทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกับ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอล
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565

 
นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้าได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 9 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565

 
นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "วัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัยอันควรปีงบประมาณ 2565ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี "
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

 
นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้าได้มอบหมายให้กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565ได้ออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายให้กับบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 4 และวัดดงขี้เหล็ก
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

 
นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ได้มอบหมายให้กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565ได้ออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายให้กับบ้านประชาชน หมู่ที่ 7และวัดคลองชะโด
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

 
นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ได้มอบหมายให้กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565ได้ออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย หมู่ที่ 2 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านคลองชะโด
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565

 
กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565ได้ออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

 
เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2565”ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

 
นายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า และพนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า ได้เข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

 
กรมโยเทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุพรรณบุรี และประชาชนบลวังหว้า เข้าร่วมประชาวิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้าน
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

 
กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหว้า โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหว้าและพนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 
เทศบาลตำบลวังหว้าตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565 เส้นทาง 3038 ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565

 
มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้แก่นางอารยา อินสว่าง ผู้ประสบอัคคีภัยละสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้ฟันฝ่ากับปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565