หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19 จังหวัดสุพรรณบุรี (Timeline ผู้ป๋วยรายที่หนึ่ง)  
   
2
ศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19 จังหวัดสุพรรณบุรี (Timeline ผู้ป๋วยรายที่ สอง)  
   
3
ศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19 จังหวัดสุพรรณบุรี (Timeline ผู้ป๋วยรายที่สาม)  
   
4
วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชน ในสถานการณ์ COVID-19 (กรมอนามัย)  
   
5
วิธีการ...ทิ้งหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์ COVID-19 (กรมอนามัย)  
   
6
กักตัว 14 วัน อย่างไรให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน ( ไทยสู้โควิค)  
   
7
ประชาสัมพันธ์ "มาตรการคัดกรอง ตามมาตรการของรัฐ"ขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการทุกท่านลงทะเบียนเช็คอิน "ไทยชนะ"  
   
8
.เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ​บริหารจัดการพื้นที่  
   
9
เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุด  
   
10
ศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19 จังหวัดสุพรรณบุรี (Timeline ผู้ป๋วยรายที่ 15)