หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว


 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังหว้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังหว้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


 
   
   
   
 
"ผู้ว่าฯ​ สรุปประเด็นที่น่าสนใจ" มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 คำสั่งจังหวัด​สุพรรณบุรี​ที่​ 23/2564​ (ลงวันที่​ 4​ ม.ค.64)  
"ผู้ว่าฯ​ สรุปประเด็นที่น่าสนใจ" มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​-19 คำสั่งจังหวัด​สุพรรณบุรี​ที่​ 23/2564​ (ลงวันที่​ 4​ ม.ค.64)


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวผู้ที่เดินทางไปสนามไก่ชน จังหวัดอ่างทอง  
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวผู้ที่เดินทางไปสนามไก่ชน จังหวัดอ่างทอง


 
   
   
   
 
การรณรงค์การใช้ถังดักไขมัน ของเทศบาลตำบลวังหว้า  
เพื่อไม่ให้ไขมันที่เกิดจากการครัวเรือนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า  
ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหว้า  
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหว้า


 
   
   
   
 
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มจ่ายเดือนมกราคม 2563  
ด้วยกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน


 
   
   
   
 
โครงการลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
โครงการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ


 
   
   
   
 
โครงการรับลงทะเบียนคนพิการ  
โครงการรับลงทะเบียนคนพิการ


 
   
   
   
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
คุณสมบัติ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน


 
   
   
   
 
เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลวังหว้า  
เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลวังหว้า


 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.


 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย