หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 

ท่านนายกปริญญา วราสินธุ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลวังหว้าและพนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า ได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม และอำนวยความสะดวกเก็บเรือที่ชาวบ้านขอยืมมาใช้ในช่วงน้ำท่วมจากเทศบาลในเขตเทศบาลตำบลวังหว้า

นายประภัตร โพธสุธน รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอศรีประจันต์ สสอ. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักรอ (quarantine) เทศบาลตำบลวังหว้า

เทศบาลวังหว้ามอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ถูกสั่งกักตัว 14 วัน

การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้าสมัยสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี2564
   
[+] more
 
 
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญ
รายละเอียด  อิฐมอญ..
ติดต่อ  กลุ่มปั่นอิฐ หมู่ที่ 6 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ติดต่อ : นายสมโภช สำมานุช ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
รายละเอียด   -
 
ดูทั้งหมด
 
 
จดหมายข่าว
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ปปช.
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ